R.A.C. door de geschiedenis heen

De vereniging is opgericht op 11 november 1950 (volgens statuten en Huishoudelijk reglement) en kreeg de naam:

Rijks Ambtenaren Carnavalsvereniging

en werd afgekort tot R.A.C. De voorwaarde om lid te mogen zijn van de vereniging was, dat men werkzaam moest zijn bij de belastingdienst.

Het is allemaal begonnen op 13 februari 1950, met 14 belastingmannen welke een gemaskerd en verkleed bal organiseerde. Het entreegeld was toen 60 cent. Op 11-11-1950 werd RAC opgericht en de eerste voorzitter, tevens de oprichter was Dhr. Lucas ook wel Koke Biet genoemd. RAC had ook een eigen prins; SOL 1 ( Dhr. C. Solinger) en een eigen hofnar (Dhr. A. Suijkerbuijk).

Het 2e jaar heeft men zijn activiteiten uitgebreid en ging RAC op bezoek bij het toenmalige ziekenhuis Charitas. Dat jaar werd voor het eerst het grootse RAC-bal georganiseerd. Zo ging het een aantal jaren door, dat RAC het voortouw nam met carnaval. In 1954 werd er een stadsprins, Driek 1, in het leven geroepen. RAC was toen al voorstander van een stadscarnaval met een stadsprins.

In 1955 kreeg RAC een verbintenis met het Krabbegat (Bergen op Zoom), door op hun 1e lustrum het ereteken uit te reiken aan Prins Nillis 1. In 1958 kwam het stadscarnaval, georganiseerd door Stichting Carnaval Roosendaal, van de grond.

In 1960 vertrok Dhr Solinger, tijdens carnaval Priens Sol 1, naar Nijmegen en werd opgevolgd door Dhr. Karreman, welke Priens Viskus 1 van RAC werd. In 1961 werd na een bespreking met de Stichting Carnaval Roosendaal, de stadsprins als eerste erkend door RAC, en hij werd als zodanig ook ontvangen op het RAC-bal. Dat jaar ging Prins Jan 1 ook mee naar Charitas.

De mascotte van RAC, een echte ezel, werd "geleend" van het Korps Commando Troepen.

Op Charitas werd uit de ezelin "Bambina" een ezeltje geboren, welke de naam Raccer-Jan kreeg. Vanaf toen is RAC een ezel gaan dragen als herkenningsteken. In 1962 wilde de toenmalige nar, Laurant van Mansveld, iets bijzonders doen tijdens de optocht, en wel achterstevoren op een ezel. Dit heeft hij ook gedaan tijdens het bezoek aan Charitas op de Lucasdag (dinsdag voor carnaval, en vernoemd naar de eerste voorzitter van RAC). Raccer-Jan werd toen op de kraamafdeling geboren. De hele meute is toen in optocht naar het gemeentehuis gegaan, en men heeft daar de geboorte van Raccer-Jan officieel aangegeven bij de burgerlijke stand. Raccer-Jan is toen ook als inwoner van Roosendaal ingeschreven.

De jaren gingen voorbij en de aanhang van RAC werd steeds groter. Charitas werd een verzorgingstehuis en er werd een nieuw ziekenhuis gebouwd. Na veel onderhandelen met de leiding van het ziekenhuis was vanaf 1969 RAC weer welkom in het St. Franciscusziekenhuis. Dat gebeurde samen met de toenmalige prins Ward 1.
Charitas werd ook weer opgesplitst en verzorgingstehuis "de Brink" werd gebouwd. Vanaf 1974 was RAC hier ook welkom, waar nog steeds de "Bolle Donderdag" gevierd wordt.

Hierna kwam de "Bloemschevaert"in beeld, alwaar door RAC ook het carnaval werd gebracht.

In 1975 had RAC het zilveren jubileum.

In 1976 kreeg oud-prins Jan Mol de hoogste onderscheiding van RAC, n.l.het Zilveren Ezeltje. Die was ook toegekend in 1959 aan Jan Heijnen, die vanaf 1958 111 cm lange krentenbroden schonk. Jos Grispen (nar Matjas) werd in 1977 bedankt voor zijn steun aan RAC. Lieske Heijnen kreeg in 1977ook het Zilveren Ezeltje.

In 1977 werd voor het eerst, maar zeker niet voor het laatst het Ezeltjesbal georganiseerd in de Eratozaal. Dit is heden ten dage nog steeds het grootste kinderbal van Roosendaal.

In de jaar 1979 kwam het verzorgingstehuis de glantier" erbij. In 1980 werd het vervolgd door kinderdagverblijf voor geestelijk en lichamelijk gehandicapte kinderen; "'t Willemijntje" ook in beeld.

In 1982 werd voor het eerst het "Tullepetaone Spektakel" georganiseerd, met als hoofdprijs een vat bier voor de kapel, welke het beste aan de muzikale opdracht had voldaan. Dit spektakel is helaas in 2001 ter ziele gegaan vanwege de moordende concurrentie van de cafs in Roosendaal.

In 1983 werden de statuten drastisch gewijzigd. De boerenraad bestond nog maar uit 4 ambtenaren. Om weer een beetje leven in de brouwerij te krijgen, werd er vanaf carnaval 1983 door RAC toegestaan dat er ook niet -Ambtenaren in de boerenraad zitting konden nemen. Jan Buijs, Eric Franken en Toon v.d. Sande werden als eerste niet ambtenaar opgenomen in de RAC - boerenraad.
In 1986 kende RAC weer een luxe, 5 aspirant-boeren, en wel van de belastingdienst. RAC was weer op sterkte. Jan Buijs werd dat jaar, na toestemming van de voltallige boerenraad en Ereboeren, de eerste voorzitter die geen ambtenaar was.

In 1988 werd het programma van RAC weer verder uitgebreid. Kinderhuis 't Kroeven, een tehuis voor lichamelijk gehandicapte kinderen, werd aan het programma toegevoegd.

Jan Bontjer, die het roer van Jan Buijs als voorzitter overnam, mocht in 1995 de orde van de Vergulde Tullepetaon in ontvangst nemen van Stichting Carnaval Roosendaal .
In 1996 moesten de statuten voor de 2e keer aangepast worden. En wel doordat er een vrouw in de boerenraad werd opgenomen. Helma Houtepen, een Kruislandse, werkzaam bij de douane, kwam de gelederen versterken. Zij nam in 1999 de voorzittershamer over van Jan Bontjer.
In dat jaar mochten, na vele jaren onderhandelen, de boeren van RAC carnaval komen vieren in het Sterrebos.
rDit was echter van korte duur.

In 2001 ontving RAC de Gouwe Tullepetaon, uitgereikt door de Tullepetaonekapel.

In 2005, het jaar van het 55 jarig bestaan van RAC, werd het record aantal van 1600 fruitdozen bereikt. Dit kwam door 3 nieuwe tehuizen, n.l. Heermastaete, Weihoek en het St. Elisabeth. In dat jaar werden ook voor het eerst grote manden gevuld voor de zorgwoningen in de tehuizen.

In 2006 kregen wij ons eigen huisorkest, de Rackers. Bij elkaar gebracht door oa Leo Nieuwlaat en Anny Consemulder staat er een orkest van bijna 40 muziekanten.  In 2006 moesten wij ook afscheid nemen van zanger Rinie Valentijn die jaren gratis met ons meeging om op te treden in de bejaardentehuizen. Hij overleed veel te jong.

Langzamerhand kreeg RAC steeds meer bekendheid en werden we gesteund uit onverwachte hoek. In 2006 werd RAC als goed doel gekozen door Giftm ks, een carnavalsband. Zij gingen Leutkoffie verkopen. De opbrengst hiervan, kwam ten goede aan RAC. Ook in 2007, 2011 n 2013 was RAC het goede doel van de ludieke acties van Giftm ks.  Hierna kwamen mooie giften van oa Stichting Goal, er werden bridge-drives georganiseerd waarbij de opbrengst ten goede kwam aan RAC.

Met carnaval in 2009 kreeg ook voorzitter Helma Houtepen de Orde van de Vergulde Tullepetaon Van de Stichting Carnaval uitgereikt.

In 2010 werd voor de eerste keer een nieuwe, zeer serieuze onderscheiding uitgedeeld door RAC : De Goeie Peer.                                                                                                 Deze naam is 2-ledig. Hij is vernoemd naar Peer dun Bolle, wijlen ere-voorzitter, maar ook un goeie peer betekent een goed mens. De Goeie Peer wordt dan ook uitgereikt aan een persoon of een groep, die zich inzet op het sociale vlak in Roosendaal of daarbuiten.  Een lijst van de ontvangers vindt u in onze Eregalerij.

RAC heeft nog een hoge onderscheiding : Het Gouden Ezeltje. Deze werd voor de 2e keer in de geschiedenid uitgereikt in 2012 en wel aan RAC-boer Toon van de Sande. Toon heeft sinds dat hij in 1983 bij RAC kwam, altijd met onze ezel gereden en hem gekoesterd.

In 2013 kwam aan een periode van 63 jaar een einde aan een lange traditie. Ons RAC-kot Erato sloot de deuren en we moesten een ander honk zoeken. Dit vonden wij aan de overkant, bij het Kadehuis.                                                                                                        In 2013 kwam ook een eind aan het bezoek van t Kroeven. Er waren in t Kroeven te weinig vrijwilligers om de bewoners deze avond te begeleiden.

Het jaar 2014 bracht veranderingen. We kregen toch nog een nieuwe boer en de namen van tehuizen veranderde en tehuizen verhuisden. De Egelantier werd Waterland en de Bloemsche Vaart betrok ook een nieuw pand.

In 2015 kwam ook het bezoek aan de Weihoek te vervallen. Ze ontvangen nog wel de fruitmanden, maar de bewoners zijn niet in staat om deel te nemen aan de carnavalsochtend.          Het st. Fransiscusziekenhuis veranderde van naam en  werd Bravis-ziekenhuis.                                                                                                                    
2015 was ook een jaar met een zwarte rand. Onze ezel Leo overleed op de 2e dag van de RAC-week. 9 februari. Hij kon al een paar jaar niet meer mee vanwege een hoefaandoening, maar werd gekoesterd door alle RAC-boeren, door Toon in het bijzonder.

Omdat het Kadehuis niet geschikt was voor onze bals, werden het Ezeltjesbal en het Peuterbal sinds 2014 gehouden bij de Black Horse.   
In 2016, het 66 jarig bestaan van RAC, werd besloten al onze activiteiten en dus ook ons honk, te verplaatsen naar de Hoogstraat, naar de Black Horse. Zo kwam na 65 jaar een einde aan RAC op de Kaai.

2016 : 66 jarig bestaan van RAC ! De oudste nog bestaande carnavalsvereniging van Roosendaal met als motto : RACn route 66.

Na deze opsomming van feiten en jaartallen heeft u een idee gekregen hoe RAC en het programma van RAC zich ontwikkeld heeft.